top of page

SAP rådgivning

Noen av våre første kunder var store selskaper som brukte SAP R3 - og vi bygde applikasjonene våre i ABAP med SAP workflow etter opplæring og sertifisering av konsulentene våre.

En av våre seniorkonsulenter har jobbet i nesten to tiår med de mest krevende SAP-prosjektene i Norge som konsulent (vi har ikke lov til å opplyse om kunden) - og har bortkastet erfaring med integrasjoner, arbeidsflyt og å lage kode som vil overleve oppgraderinger og som tar det store bildet i betraktning.

Hvis du er heldig, kan han være tilgjengelig for prosjektet ditt - men du må kontakte oss i god tid for å reservere ham.

bottom of page