top of page

Om oss

Siden 1998 har det å lage datasystemer for bedre og mer effektiv arbeidsflyt vært vår forretningsidé, produktfilosofi og hovedingrediens i alle våre løsninger. Det har vært med oss helt fra starten av selskapet, og gjennomsyrer alle våre utviklingsprosesser.

Noen ganger betyr det å se på en enkelt forretningsprosess (som håndtering av leverandørfakturaer), finne ut hvordan den kan forbedres ved hjelp av våre løsninger og tjenester og deretter implementere den, men oftere betyr det å ta et mer overordnet syn på virksomheten og dens prosesser og finne ut hvordan vi kan koble dem bedre sammen og forbedre behandling og rapportering for å generere rask avkastning på investeringen for tjenestene våre.

Vi opererer aldri i et vakuum der alt er nytt, rent, sterilt. Kundene har historie, mennesker, velfunderte eksisterende prosesser og forretningssystemer og sin unike bedriftskultur – og for å gjøre forbedringer som virker må alt dette vurderes. Det er derfor produktene våre er moduler laget for å supplere og koble sammen, for å fungere "mellom siloene" som kobler sammen forskjellige systemer som plukker og leverer data i forskjellige retninger - og ofte hjelper eldre produksjonssystemer til moderne prosesseringsevner.

Med dette i tankene gjør vi vårt beste for å identifisere alle inputkilder, alle beslutninger som tas (og hvem som tar dem) og hvilke utdata som kreves. Det gjør oss også i stand til å utvikle en langsiktig strategi for prosessforbedringer sammen med kundene våre og bidra til bedre langsiktig planlegging.

Produktfilosofi

Vi har noen få enkle mål for alle våre applikasjoner og tjenester som følger oss i alle deler av deres livssyklus

  1. Brukervennlig – intuitiv og enkel å bruke

  2. Sikkerhet - på alle plan

  3. Raske og effektive løsninger. Vi bruker stoppeklokken for å finne ut hvor lang tid men bruker på en behandling før og etter våre systemer, og å redusere behandlingstid er en av våre kjerneverdier. En veldig god indikator som vi ofte bruker er at vi teller antall klikk som trengs for å en jobb gjort (og hvor lang tid som går mellom klikkene).

  4. Godt integrerte applikasjoner/tjenester med 360 graders perspektiv på forretningsprosessene forbedrer arbeidsflyten - enten ved bruk av bare At Work-applikasjoner eller integrert med eksisterende applikasjoner.

Vi trenger kanskje ikke nevne dette betyr mindre manuell håndtering, raskere og mer nøyaktig behandling og økt kapasitet med eksisterende ressurser. Og for de større selskapene hjelper det å balansere (eller redusere problemer med) sentrale kontra lokale interne tjenester.

bottom of page