top of page
shutterstock_82751101.jpg

Prosjektstyring

Prosjektledelse er på mange måter en miniatyrversjon av våre virksomhetsstyringsapplikasjoner for hele bedriften – med kundeordre og fakturaer, innkjøpsordre og leverandørfaktura, timelister, dokumenthåndtering, sjekklister, HMS-rapportering og brukere – med økonomiske rapporter og prognoser og statusovervåking.

Men prosjektmodulen er mye mer enn dette - det er fremfor alt et verktøy for å planlegge, styre og tildele aktiviteter til alle som skal utføre en oppgave i prosjektet. Med en meget godt gjennomarbeidet og intuitiv side for smarttelefon der de som er "ute" kan registrere tid, avvik, legge inn bilder, merke oppgaver som utført og mye mer på en enkel måte-  bygger vi bro mellom de på stedet/mobile arbeiderne og backoffice og ledelse.

Projects and tasks.png

Nøkkelinformasjon samlet i arbeidslister og prosjekthjemmeside

 • Overvåk prosjekter og oppgavegjennomføring separat fra arbeidslister - og få "klar til fakturering"-data direkte fra bas fra smarttelefonen

 • Regnskapsrapporter med budsjett og prognose vil gi en tidlig indikasjon på eventuelle problemer - f.eks. mange arbeidstimer brukt til snart i prosjektet

 • Oppgaver som er tildelt mange arbeidere, og kobler dem sammen vil gi et veldig visuelt bilde av fremgang og potensielle problemer ved bruk av Gantt-diagrammer

 • Sjekklister og HMS-rapportering sørger for at rapporteringen og oppfølgingen ikke ignoreres

 • Oppvåkninger og arbeidslistehendelser for utløp/forfall/fornyelse/håndtering/revisjonsdatoer eller brukerdefinerte oppgaver

 • Del eller legg til prosjektdokumenter

Viktige oppgaver

 1. Hva bør gjøres (en beskrivelse), hvor og når - og hva er fristen.

 2. Hvem skal gjøre det - listen over arbeidere (ansatte, innleid personell og entreprenører) og hvem som fører tilsyn med det - og hvor mye tid bør det ta

 3. Kommentarer, dokumenter og spesifikasjoner og QA-dokumentasjon

 4. Sjekklister - for intern bruk eller for å deles med kunden (fra smarttelefonen), og følg opp alle unntak

 5. Notater, bilder og innspill fra siden

 6. Hvis oppgaven er koblet til andre oppgaver (avhengigheter) bør enhver forsinkelse eller problem i tidligere oppgaver være kjent så snart som mulig for å planlegge neste oppgave

Mobilappen

Alle nødvendige funksjoner er tilgjengelige på smarttelefonen.

Rediger arbeidsoppgaven, hvem som skal gjøre jobben, hvilke ressurser som skal benyttes (f.eks. maskiner) - og stemple tid direkte på mobilen.

Finn et hvilket som helst opplastet dokument eller legg til et nytt fra smarttelefonen din - dokumenter arbeidet ditt med bilder - og del med prosjektleder eller kunden.

Lagre nye eller redigerte dokumenter tilbake til dokumentbehandling ved å laste opp fra smarttelefonens filsystem eller ta bilder med kameraet og last opp og gjør dem tilgjengelige umiddelbart.

Lag og send sjekklister til kunden, følg opp avvik og rapporter uønskede hendelser direkte fra arbeidsoppgaven - og følg dem opp 

individuelt på en måte som tilfredsstiller kravene til god avvikshåndtering.

Travel mobile add cost.png
Travel mobile start trip.png
Travel mobile check and submit.png

KeyP - Prosjektrapporter

I tillegg til KeyP-rapportene for kunder, leverandører og tid overvåker KeyP-prosjektene det store bildet

 1. Sammenligne kostnader og inntekter med budsjetter for både inntekter, kostnader og tid

 2. Oppdag faresignaler tidlig dersom gjennomføringen av viktige oppgaver ikke er gjennomført innen planlagt tid

 3. Se om brukt tid og andre ressurser ikke står i forhold til ferdigstillelsen

bottom of page