top of page

Våre konsepter

Vi starter alltid med en idé om hva våre systemer og tjenester skal gjøre, hvordan de kan forbedre våre kunders virksomheter – ofte initiert av en kreativ kunde som har et problem de ønsker å løse.

Konseptene er ofte relaterte til bransjer eller spesifikke behandlingsprosesser, men de er sjelden begrenset til bare disse.

Felles for konseptene er at de gjerne kommer som følge av at en kunde har tatt i bruk en av våre moduler, liker måten å jobbe på og ønsker å utvikle det videre gjennom å bygge på nye moduler og tjenester - med stadig bedre arbeidsflyt.

De fleste ERP-systemer i dag er basert på svært tradisjonelle konsepter som "Order to cash" som salgsprosess og "Purchase to Pay" som kjøpsprosess. Og mellom de to ligger lageret hvor alle varer kommer, blir lagret og senere plukket for levering til sluttkunde eller - bruker.

For mange moderne bedrifter er ikke dette optimalt. Det støtter ikke nettbutikker med stort utvalg, "just in time" innkjøp med kontroll på prosess og optimalisering av pris, leveringer direkte til sluttkunde eller til og med innkjøp av forbruksartikler der det kan være mye å spare på å har gode rutiner.

Painting Wall
Bygningen er under bygging

Vi har kunder fra alle bransjer: industri og industri, bygg og anlegg, rådgivning, handel og nettbutikk, bank og finans, advokater og regnskapsførere.

De fleste av dem har en eller annen produksjon mellom kundeordren og leveransen.

Og med mange forskjellige systemer for å støtte virksomheten deres, blir det vanskelig og veldig tidkrevende å holde seg på toppen av det hele. For å gjøre ting enda mer komplisert, utføres gjerne arbeidsoppgaver og leveranser av underleverandører eller samarbeidspartnere.

Vårt oppdrag er å forene og effektivisere prosessene ved å fylle ut hullene i de eksisterende løsningene med applikasjonene våre eller bygge bro over dem ved å bruke vår Project Management-plattform som en kommandobro. Med sterk drill-down- og kryssrapportering gir vi mulighet til å oppdage faresignaler og forebygge problemer tidlig.

bottom of page