top of page

Innkjøpsoptimalisering

Purchase Optimizer sørger for at du alltid får den beste prisen på enhver bestilling eller rekvisisjon uten å bruke timer på å optimalisere små bestillinger. Det vil

  • Sjekk alle registrerte leverandører for pris og tilgjengelighet

  • Beregn fraktkostnader

  • Foreslå den beste kombinasjonen for din kundebestilling eller rekvisisjon.

  • Del opp, klargjør og send innkjøpsordrene direkte til leverandørene eller legg til eksisterende innkjøpsordrer for leverandørene

  • Øke håndteringskapasiteten og gjennomstrømningen for ordrebehandlere både ved automatisering og klargjøring av ordrene

Nettbutikker

Noen nettbutikker er kun "én produsent"-butikker. De er ikke hovedmålet for optimalisereren vår. Men enhver nettbutikk som tilbyr varer eller tjenester fra mer enn én leverandør, spesielt de som tilbyr samme produkt fra flere leverandører, trenger en kjøpsoptimerer for å holde seg konkurransedyktig.

Les mer om hvordan Hemmatema AB forbedret virksomheten deres ved å bruke At Work Order, Optimizer, Purchasing og Supplier Invoices her.

Industri og bygg

De fleste av virksomhetene i denne sektoren bruker store ressurser på de større investeringene, implementerer beste praksis-metoder og bruker mye på å strømlinjeforme ERP-systemene sine. De har som regel mer enn en leverandør for kritiske varer og prislister og omfattende innkjøpsavtaler.

Men mange mislykkes i det daglige innkjøp av både produksjonsvarer og forbruksvarert; og til og med ved innkjøp av kritiske varer, spesielt når varene skal leveres på produksjonsstedet - ikke lageret.

Vårt oppdrag er - i tillegg til å få den beste prisen og leveringen - å håndheve innkjøpsreglene til organisasjonene - og sørge for at varer som skal leveres direkte til kunde eller på produksjonsstedet følges opp på samme måte som om de ble levert på lageret.

Tjenester, detaljhandel, transport, offentlige tjenester og andre virksomheter

Mange av organisasjonene i denne «blandede gruppen» har samme krav og behov som nettbutikker eller bygg. Men mange av dem kjøper langt mer forbruksvarer og tjenester sammenlignet med de andre.

For forbruksvarer er det de samme fordelene og systemmiljøene som de andre, men når det kommer til tjenester kan andre deler hentes inn.

Som prosjektleder for de som kjøper vaktmestertjenester til sine bygg. Eller et nettverksbasert ordre/salgskonsept for transportnettverk der flere virksomheter samarbeider for å være like lønnsomme, konkurransedyktige og miljøvennlige og reduserer CO2-avtrykket til sine virksomheter ved å bruke hverandres ressurser.

bottom of page