top of page
shutterstock_251500288.jpg

Optimaliser dine arbeidsprosesser og skap resultater

WE MAKE WORK FLOW

Konsepter og tilnærming

Vi ser på forretningsprosesser fra alle perspektiver (360 grader) og utvikler våre løsninger og tjenester med en kombinasjon av innovasjon og anerkjente "best practice" metoder - uten å miste bakkekontakten.

Våre nyeste konsepter er

  • å forene "ordre til inntekt" (eller "Order to Cash") i en sammenhengende forretningsprosess

  • verktøy for å måling og forbedring av virksomhetens CO2-avtrykk på innkjøpte produkter og transport

Våre løsninger er bygget for å integrere med og forbedre eksisterende løsninger, eller komplettere dem - for å skape en best mulig arbeidsflyt. 

Alle våre løsninger er designet og bygget med tanke på PEPPOL og eHandel.

Produkter og tjenester

Vi har et bredt utvalg av løsninger basert på mer enn 25 år med kreativt samarbeid med våre kunder.

Vi har løsninger for salg og innkjøp, alle PEPPOL-tjenester, arbedsflyt innenfor produksjon og prosjektstyring med timeregistrering, dokumentasjon, byggeplasskontroll, sjekklister, dokumentstyring for avtaler og ISO-sertifisering.

Vi forenkler håndtering av reiseregninger, oppfølging av kompetanse og sertifikater hos både ansatte og leverandører, HMS-oppfølging og skadesaker/forsikringsoppgjør.

Og vi får det til å henge sammen - enten komplett i At Work eller sammen med dine eksisterende systemer.

Kunde-tilpassede løsninger

Våre løsninger har blitt til gjennom et kreativt samarbeid med noen av de mest kunnskapsrike og krevende kundene våre - slike som har blitt markedslsdende gjennom innovasjon og kvalitet.

Mange av dem har kommet nærmest ut av det blå, ved at noen har sett andre løsninger og tenkt "Kan vi gjøre det samme for våre behov" - kontaktet oss og så har ballen begynt å rulle.

 

En vesentlig del av vår kompetanse er å forstå disse behovene  - gjerne ut fra ganske løse og overordnede beskrivelser - og finne ut hvordan de kan gjennomføres.

 

Vi kan utvikle og drifte slike spesialløsninger enten hos oss i våre SaaS-miljø eller hos kunden - og vi kan gjør edet enten med full support fra oss eller lære opp kundens personell i både utvikling og drift av systemene.

bottom of page