top of page

Opplæring

Uten riktig opplæring vil du gå glipp av tilleggsfordelene ved å investere i applikasjonene våre. Som de ekstreme rapporteringsmulighetene til systemene våre, finjusteringsmulighetene, de nye automatiseringsmulighetene og – viktigst – hvordan vi kan optimalisere oppsett og applikasjoner for din organisasjon.

Derfor tilbyr vi både standardiserte opplæringspakker og standardforløp med flere runder med diskusjon/opplæring i forbindelse med både første installasjon og større oppdateringer på våre systemer. Innføring av våre løsninger er gjerne en modningsprosess, der man først bare vil lære å bruke systemet. Etter noen uker er det vanlig at man har spørsmål, ønsker og tanker om hvordan man kan jobbe mer effektivt - og som regel kan vi justere systemene våre til å dekke de fleste behov uten store endringsprosjekter.

Hver kunde bør ha minst én superbruker - en som kan hjelpe alle med å bli dyktige brukere, hjelpe ledelsen med å se mulighetene som allerede eksisterer, lage de tilpassede rapportene som vil spare timer med Excel-tid hver måned. Vi hjelper gjerne til med å utvikle en interessert medarbeider til en superbruker - enten som kursing eller gjennom at suprebrukere får en "hotline" til oss.

bottom of page