Fakturaflyt inngående fakturaFakturaflyt inngående faktura 
Ønsker du å effektivisere behandling av inngående faktura i din bedrift ?
Internkostanden for å åpne en konvolutt, kontere, godkjenne, attestere bokføre og betale en faktura kan ofte være flere hundrede kroner! I vår løsninger velger du om der... les mer
TimeregistreringTimeregistrering 
Ønsker du å redusere tapte fakturerbare timer? Timeregistrering er for mange bedrifter en livsnerve, selve inntektsgrunnlaget, og full kontroll på dette er vel så viktig som å ha kontroll på fakturaene. Riktig lønnsutbetaling er også superviktig - det er ett av bedriftens viktigste "ansikter" o... les mer
ReiseregningerReiseregninger 
Ønsker du å bruke mindre tid på behandling av reiseregninger?
Funksjonaliteter på vår løsning :
  • Tilpasset reise i inn- og utland
  • Full automatikk i beregning av kost avhengig av hvor lenge reisen har vart
  • Automatisk beregning av kjørelengde ved help av G... les mer
eFaktura EHF E2B E2CeFaktura EHF E2B E2C 
Ønsker du å sende faktura på riktig format til dine kunder?

Løsningen vår er laget for å få en så stor andel efaktura som mulig, både for mottaker og avsender. Vi arbei... les mer

ProsjektstyringProsjektstyring 
Prosjektstyring er et fleksibelt og nyttig verktøy som kan brukes for både små og store prosjekter. Det er enkelt å sette opp maler for ulike prosjekttyper, og enkelt å dele informasjon og arbeidsoppgaver med andre:
  • Hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, hvem som skal gjøre dem og når
  • Frister og milepæle... les mer
Bilskader og forsikringBilskader og forsikring 
Sammen med Garde Skadeservice AS har vi laget en løsning for håndtering av bilskader og oppfølging av skadeoppgjøret. Garde Skadeservice AS i Trondheim er en av landets ledende uavhengige aktører innenfor skadeoppgjør, og da vi tilfeldigvis møttes tok det ikke lang tid før vi var i gang med å utfordre hverandre på hvordan man k... les mer
IntranetIntranet 
Ønsker du en enkel måte for å få ut informasjon til alle ansatte raskt og sikkert? Vår intranett løsning er en effektiv og sikker informasjonskanal for internt bruk i bedrifter for å publlisere :
  • Nyheter som nye kunder, prosjekter og ansatte
  • Nye prosedyrer for KS/HMS, endringer i arb... les mer
SAP KonsulenttjenesterSAP Konsulenttjenester 
Har du utfordringer med SAP Workflow? Vi har levert løsninger for SAP siden 1999 for fakturaflyt, HR, kvalitetssikring og systemintegrasjoner til en rekke av de største konsernene i Norge. Vi har deltatt med konsulenter i de største prosjektene, og jobber sammen med de beste SAP-miljøene for å gi våre kunder de beste lø... les mer
Elektronisk Arkiv/DokumentflytElektronisk Arkiv/Dokumentflyt 
Ønsker du en enklere måte å lagre og gjenfinne viktige dokumenter? Dokumentflyt er vår universalløsning for å dekke bedriftens behov for lagring/gjenfinning, oppfølging og kontroll med dokumenter. Dokumentflyt er mye mer enn bare et arkiv der man kan lagre og finne igjen dokumenter - det er en løsning laget for enkel o... les mer
Print og pakkPrint og pakk 
Ønsker du å redusere kostnader knyttet til print og pakk av dokumenter? Jobben med å printe og pakke dokumenter kan være tidkrevende. Prosessen legger ikke bare beslag på arbeidskraft, men kostandene til printer, pakkemaskin, frankteringsmaskin, konvolutter og blanketter er også betydelige. Vi ... les mer
Tilbud/Ordre/FakturaTilbud/Ordre/Faktura 
Med denne modulen får du full kontroll på tilbud, ordre og fakturering. De er enkle å bruke, lette å administrere og gir god flyt i prosessen fra tilbud via ordre til faktura. De er fleksible, og kan konfigureres så de passer for din virksomhet og arbeidssituasjon. Ordremodulen kan tilpasses både enkle og mer avanserte behov, med enkel hå... les mer
Kontakt oss    
Telefon 926 35 400
firmapost@awsys.no
support@awsys.no
Facebook page

Kontakt oss

Våre verdier    
Brukervennlighet
Våre løsninger er laget for at alle skal kunne bruke dem nesten uten opplæring. Dette gir maksimal nytte, lave kostnader og lite brukerfeil = maksimal nytteverdi.
Vi frigjør tid og ressurser
Alt på web
Løsningen kan brukes på smarttelefon, nettbrett eller pc