Interactive reports    

Bruk av interaktive rapporter

Dette kapitlet er en introduksjon av de grunnleggende delene av interaktive rapporter, og beskriver hvordan du kan benytte de ulike verktøy for å bearbeide og tilpasse data for å lage den rapporten som du ønsker. Bare de mest vanlige tilpasninger er beskrevet her. Deler av skjermbilder/tekst er på engelsk på grunn av at de verktøy som er brukt ikke er tilgjengelig på andre språk.

Elementer som behandles i dette kapitlet er:

Introduksjon av komponenter i interaktive rapporter

Dette avsnittet gir en grunnleggende oversikt over komponentene i de interaktive rapportene og terminologi.

I Figur 3-12 beskrives de grunnleggende komponentene (rød font)

 • Search Bar (Søkefelt) - Vises på toppen av hver interaktiv rapport, og har følgende funksjonalitet:

  • Forstørrelsesglasset: Velg kolonner som skal vises/søkes i

  • Tekstfelt/Text area: Søker i alle valgte felter etter de verdier du skriver inn i søkefeltet. Feltet er ikke følsomt for store/små bokstaver og setter automatisk på trunkering (wildcard)

  • Rows/Antall velger antall linjer i resultatet som skal vises per side

  • Go-knappen starter søket

  • Actions Menu ikonet åpner listen for å raffinere søket

 • Actions Menu benyttes for å tilpasse visningen av den interaktive rapporten og gir følgende muligheter:

  • Select Columns (Velg kolonner) som skal vises/skjules i resultatet og sorteringsorden for kolonner

  • Filter avgrenser rapporten med hjelp av de operatorer som vises i menyen. Hvilke filter som vises defineres automatisk av rapportverktøyet som analyserer innholdet i cellene som skal behandles (det vil f.eks. være andre felter tilgengelig i datofelter enn tekstfelter).

  • Sort (Sorter) spesifiserer hvilke kolonner som det skal være mulig å sortere etter (ved å klikke på overskrift) og hvordan standard sortering skal være (stigende/synkende).

  • Control Break (Avsnittskontroll) kategoriserer etter grupper (lager avsnitt) på en eller flere kolonner. Det kan legges inn flere slike kontroller i samme rapport (f.eks. leverandør og år), og rekkefølgen på grupperingene vil bestemme rekkefølgen på avsnittene/oppdelingen.

  • Highlight (Merk) gjør det mulig å filtrere data og merke raderm kolonner eller enkeltceller med andre farger på linje, kolonne, datafelt eller innhold/tekst.

  • Compute (Beregn) gjør det mulig å foreta beregninger ved å legge inn matematiske beregninger og legge disse ut i egne kolonner i rapporten.

  • Aggregate (Summer) gjør det mulig å gjøre matematiske beregninger i valgte kolonner, f.eks. sum, gjennomsnitt, antall er vanlige og nyttige funksjoner

  • Chart (Graf) lager diagrammer i rapporten. Når det er laget et diagram kan man bytte visninger mellom rapportform og diagramform.

  • Flashback viser rapporten sli kden ville sett ut på et valgt tidligere tidspunkt

  • Save Report (Lagre rapport) lagrer de brukte innstillingene slik at de kan benyttes senere av brukeren. Merk: Rapporten blir "personlig" og er kun tilgjengelig for brukeren som har laget den. Rapporter kan "generaliseres" ved at SYSADM publiserer den for alle brukere.

  • Reset (Tilbakestill) henter tilbake standardinnstillingene for rapporten.

  • Help gir en mer detaljert beskrivelse av hvordan interaktive rapporter brukes (kun på engelsk)

  • Download (Last ned) gjør det mulig/enkelt å eksportere rapporten til regneark som kommaseparert fil/csv-fil.

 • Column Heading Menu - Klikk på kolonneoverskriften viser en valgmeny der du kan endre sorteringen, skjule kolonne, legge inn "Break" vise hjelpetekst eller lage et filter av en verdi i kolonnen.

 • Report Settings - Etter hvert som du tilpasser rapporten din, vil de ulike innstillingene du velger vises under søkefeltet. Du kan skjule innstillingene, deaktivere dem (ta vekk kryss i sjekkboks), endre dem ved å klikke på filter eller slette dem.

Feilmeldinger    
Alle feilmeldinger som sendes til At Work skal sendes via den som er kontaktperson i din organisasjon. Vanligvis er dette enten IT-ansvarlig eller regnskapsansvarlig.

Feil meldes til support@awsys.no

Husk at alle feilmeldinger må inneholde:
1. Hvilken enhet og bruker feilen gjelder
2. Hvilken tjeneste det er feil på
3. En best mulig referanse til saksnummer, dokumentnummer eller bilagsnummer
4. En beskrivelse av feilen. Er det en feilmelding fra systemet ta gjerne et bilde av feilmeldingen og lim inn i meldingen. På de fleste PC'er gjøres dette ved å trykke knappene [Ctrl] + [PrtSC] samtidig. Dette lager et bilde av skjermen din som du kan lime inn i eposten etterpå.

Vi anbefaler også å sjekke vår liste over vanlige feil - dette er feilsituasjoner som brukeren enten enkelt kan gjøre noe med selv eller som ikke kan løses av oss i det hele tatt (f.eks. når internettforbindelsen din generelt er nede).
Fjernhjelp    
Vi har nå oppgradert vår programvare for fjernhjelp, NetViewer, til versjon 6.0. Nytt i denne versjonen er blant annet støtte for Mac, mulighet til å avtale fjernhjelp eller invitere deltager med via epost og bedre taleløsning (VoIP). I tillegg er sikkerheten økt enda mer. Kunden kan laste ned NetViewer fra denne siden (klikk på linken nedenfor "Last ned") eller hente programmet direkte fra www.netviewer.com. Velg "Kjør" for å starte programmet direkte - det avinstallerer seg etter bruk. Velger du "Lagre" er det også greit, men da må du kjøre programmet etterpå - og det vil ikke avinstallere seg selv (men det kan ikke kalles opp uten at du har bedt om det).
Kontakt oss    
Telefon 926 35 400
firmapost@awsys.no
support@awsys.no
Facebook page

Kontakt oss

Support index