Om At Work    

Større enn du tror?

At Work Systems AS har levert web-baserte løsninger for fakturahåndtering siden 1998, og har mer enn 40.000 brukere fordelt på fire installasjoner. I tillegg har vi omtrent like mange brukere på våre øvrige systemer for oppfølging av fravær, timeregistrering og reiseregninger.

Fram til for kort tid siden har våre løsninger i hovedsak vært markedsført under andre merkenavn. Dette har vi gjort noe med nå, og siden januar 2008 har merkenavnet "At Work" etter hvert blitt et begrep hos våre kunder.

Etter at vi satte opp vårt nye driftssenter i 2006 har vi hatt en årlig vekst bare på fakturaskanning på over 100% - og veksten viser ingen tegn til å bremse.


En moderne organisasjon

Derfor har vi satt bort svært mange oppgaver til andre. Ikke bare salg og skanning, men også systemdrift og databasevedlikehold.

For eksempel er det Adcom Data AS som har driften av våre systemer; en stor og profesjonell driftsorganisasjon som i tillegg til å ha en sikker serverhall sørger for kontinuerlig overvåking og sikkerhetskopier. Som har sørget for at vi ikke har hatt noen "ikke-planlagte" driftsavbrudd de siste to årene!

Eller Mutax AS i København, som sørger for at København Teknisk Skole med sine 27.000 elever får registrert sine fravær.


I god utvikling

I motsetning til de fleste bedrifter i sterk vekst - både i antall kunder, systemer/tjenester og ansatte - har vi hele tiden tjent penger på virksomheten og har både en meget god egenkapital og god likviditet. Kall oss gjerne litt kjedelige og forsiktige, men for oss er det viktig å tenke industrielt - vi bygger stein på stein!

Ikke fordi vi er defensive, for vi bruker nesten alt vi tjener på videreutvikling av konseptene våre og investerer tungt i nye områder for tiden (særlig e-faktura for SMB-markedet), men fordi vi har en langsiktig forpliktelse overfor våre kunder om å være der i mange år.


Med mange planer fremover

Vi har mange spennende planer for utvikling av nye tjenester framover; både nye systemer og forretningskonsepter. Det er blant annet helt klart vi skal jobbe videre med dokumenthåndtering helt til vi har et komplett web-arkiv med oppfølging og arbeidsflytstyring.

Men vi er samtidig opptatt av å maksimere effekten av våre "gamle" løsninger for kundene våre. Derfor jobber vi nå intenst med et meget omfattende e-fakturaprosjekt, der målet er å gjøre både utsending og mottak av e-faktura så allminnelig og billig at ALLE kan gjøre det. Visste du at mer enn 40.000 årsverk går med til bare å sende ut og ta i mot fakturaer? Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Kontakt oss    
Telefon 926 35 400
firmapost@awsys.no
support@awsys.no
Facebook page

Kontakt oss

Våre verdier    
Enkle, effektive rutiner
gjør det lett å komme i gang, holde kontrollen og fordele arbeidsoppgavene på en god måte
Vi frigjør tid og ressurser